Grafisch ontwerp BOEKEN 1
Grafisch ontwerp LOGO'S
Illustraties BOSSEN
Grafisch ontwerp HUISSTIJLEN
Wall design NAZCA
Illustraties FLORA en FAUNA 4
Grafisch ontwerp BOEKEN 2
Illustraties FLORA en FAUNA 1
Wall design PATCHWORK
Grafisch ontwerp BOEKEN 1
Grafisch ontwerp LOGO'S
Illustraties BOSSEN
Grafisch ontwerp HUISSTIJLEN
Wall design NAZCA
Illustraties FLORA en FAUNA 4
Grafisch ontwerp BOEKEN 2
Illustraties FLORA en FAUNA 1
Wall design PATCHWORK
Grafisch ontwerp
Vorm in functie.
Niet als doel op zich maar met toegevoegde waarde;
ter ondersteuning van de informatieoverdracht.
Illustraties
Over planten, dieren, bossen en landschappen.
Wall design
In de gewenste kleur en grootte, op materiaal naar keuze.